22.01.2019

Заседание

Заседанието ще се проведе на 23.01.2019г он 17,30ч

18.01.2019

Заседанието

Заседанието  ще се проведе на 18,01,2019г от 17,30ч

22.04.2018

Заседание

Заседанието щесе проведе на 23,04,2018г от 12,00ч

14.12.2017

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия ще се проведе на 14.12.2017г. от 17:00 часа. 

12.12.2017

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия ще се проведе на 13.12.2017г. от 17:00.

05.12.2017

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия ще се проведе на 05.12.2017г. от 17:30.

29.11.2017

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия е насрочено за 01.12.2017г. от 17:30 часа.

21.11.2017

Съобщение

Заседанието на ОИК Генерал Тошево ще се проведе на 22.11.2017 от 17,30ч.

14.11.2017

Заседание

Заседанието на ОИК Генерал Тошево ще се проведе на 15,11,2017 от 17,30ч

07.11.2017

Съобщение

Заседанието ще се проведе на 09,11,2017г от 17,30ч

30.10.2017

Съобщение

Заседанието ще се проведе на 30,11 от 17,30ч

18.08.2017

ЗАСЕДАНИЕ ОИК - гр. Ген. Тошево

Заседанието ще се проведе на 18.08.17 от 17:30ч.

26.11.2015

Адрес и телефони ОИК - Ген. Тошево

Публикуван е нов адрес на ОИК Ген. Тошево - гр. Ген. Тошево, ул Трети март 57, телефони за връзка са:

0882355430 -Красимира Митева - председател
0882355431- Милена Петрова - зам.председател
0882355432- Живка Запорожанова - секретар

29.10.2015

Съобщение

Образец на бюлетините за втори тур е прикачен към решение номер 307/МИ  /26.10.2015 година

23.10.2015

Съобщение Заседание на ОИК-Ген.Тошево

Заседанието на ОИК Генерал Тошево ще се проведе на 23.10.2015 от 16:30 часа

20.10.2015

Съобщение Заседание на ОИК-Ген.Тошево

Заседанието на ОИК Генерал Тошево ще се проведе на 21.10.2015 (Сряда) от 16:30 часа.

19.10.2015

Съобщение Образци на бюлетини

 На вниманието на гражданите на Община Генерал Тошево към решение 196/МИ от 14.10.2015г. са публикувани образци на бюлетини за Общински съветници,кмет на община и кмет на кметство.

17.10.2015

Съобщение Обучение на СИК от ОИК Гнерал Тошево

Обучението на СИК от ОИК Генерал Тошево ще се проведе на 20.10.2015г (Вторник) от 10:00 часа в голямата зала на Община Генерал Тошево на първия етаж.

17.10.2015

Съобщение Заседание на ОИК-Ген.Тошево

Заседанието на ОИК Генерал Тошево ше се проведе на 19.10. 2015г от 16:30 часа

16.10.2015

Съобщение Заседание на ОИК-Ген.Тошево

Заседанието на ОИК Генерал Тошево ще се проведа на 16.10.2015г. от 16:30 часа

14.10.2015

Съобщение Заседание на ОИК-Ген.Тошево

Заседанието на ОИК Генерал Тошево започва в 16:30 часа

14.10.2015

Съобщение РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ЗАСТЪПНИЦИ в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове

Регистрация за застъпници в ОИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015г.

 

Начало на регистрацията-влизане в сила на решението за регистрация на кандидатската листа.

 

Край на регистрацията- 24 октомври 2015г. -17:00 часа.

 

На 24 октомври могат да се правят само предложения за регистрация на заместващи застъпници.

 

Изборни книжа: Приложение от №68-МИ да №72-МИ, приети с решение №1512-МИ от 4 август 2015г.

 

Броят на застъпниците на всяка кандидатска листа на партия,коалиция,местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на секциите /49/ на територията на община Генерал Тошево.

 

Списъкът на застъпниците се предоставя в ОИК Генерал Тошево на хартиен носител и в структуриран електронен вид на електронен носител в Excel формат по образец описан в Приложение №68-МИ.

ВАЖНО!!! Да се опомене за кой вид избор е представен застъпника!

09.10.2015

Съобщение секции за избиратели с увредено зрение или със затруднения в предвижването

ОИК Генерал Тошево определя Секция №081200001 гр. Генерал Тошево ул.“Опълченска“ Клуб на пенсионера и секция №081200006 гр.Генерал Тошево ОУ“Хр. Смирненски“ за секции за избиратели с увредено зрение или със затруднения в предвижването,при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове и национален референдум на 25 октомври 2015г. в Община Генерал Тошево

08.10.2015

Съобщение Заседание на ОИК-Ген.Тошево

Заседанието на ОИК-Генерал Тошево е насрочено за 08.10.2015г. от 17:00 часа

30.09.2015

Съобщение Заседание на ОИК-Ген.Тошево

Следващо заседание на ОИК Генерал Тошево ще бъде на 02.10.2015г от 17:00 часа

28.09.2015

Съобщение Заседание на ОИК-Ген.Тошево

Следващо заседание на ОИК-Ген. Тошево е насрочено за 29.09.2015г. от 17:00 часа

27.09.2015

Съобщение Заседание на ОИК-Ген.Тошево

Насрочва се заседание на ОИК- Ген.Тошево за 10:00 часа на дата 27.09.2015г.

26.09.2015

Съобщение График

 График за дежурства на членовете на ОИК  Генерал Тошево за периода от 26.09.2015 г. до 28.09.2015 г. във връзка с писмо МИ-15-938/25.09.2015 г. на ЦИК

 

 

Дата

Име и фамилия

Телефон за връзка

26.09.2015 г.

Дяко Дяков

Живка Запорожанова

0899 192666

0882 355432

27.09.2015 г.

Мария Георгиева

Георги Райков

 

0883 511914

0896 567115

 

28.09.2015 г.

Пенка Дякова

Красимира Митева

0887 964436

0882 355430

26.09.2015г.

Съобщение

 

26.09.2015

Съобщение РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ЗАСТЪПНИЦИ в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове

Регистрация за застъпници в ОИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015г.

 

Начало на регистрацията-влизане в сила на решението за регистрация на кандидатската листа.

 

Край на регистрацията- 24 октомври 2015г. -17:00 часа.

 

На 24 октомври могат да се правят само предложения за регистрация на заместващи застъпници.

 

Изборни книжа: Приложение от №68-МИ да №72-МИ, приети с решение №1512-МИ от 4 август 2015г.

 

Броят на застъпниците на всяка кандидатска листа на партия,коалиция,местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на секциите /49/ на територията на община Генерал Тошево.

 

Списъкът на застъпниците се предоставя в ОИК Генерал Тошево на хартиен носител и в структуриран електронен вид на електронен носител в Excel формат по образец описан в Приложение №68-МИ.

23.09.2015

Съобщение Заседание на ОИК-Ген.Тошево

Следващото заседание на ОИК-Генерал Тошево ще бъде на 28.09.2015г. от 16:00 часа

22.09.2015

НА ВНИМАНИЕТО НА ПАРТИИТЕ,МЕСТНИТЕ КОАЛИЦИИ,ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ - за провеждане на жребий

Жребият за поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати регистрирани в ОИК - ГЕН. ТОШЕВО за бюлетината за гласуване при провеждане на избори за общински съветници, за кмет но Община и кметове на кметства и на 25.10.2015г.ще бъде проведен на

23.09.2015 от 16 ч. в  ЗАЛАТА на ОИК на трети етаж в Община Генерал Тошево

20.09.2015

Съобщение Заседание на ОИК-Ген.Тошево

Следващото заседание на ОИК - Ген. Тошево е насрочено за дата 22.09.2015 от 17:00ч

18.09.2015

Съобщение Заседание на ОИК-Ген.Тошево

Следващо заседание на ОИК - Ген. Тошево е насрочено за дата 20.09.2015 (неделя) от 14:00 ч

16.09.2015

Съобщение До всички ПП,КП,ИК,МК

ОИК-Генерал Тошево указва на представитрелите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети,че при подаване на предложенията за регистрация на кандидатски листи е необходимо да приложат списък с данни за всяка заявена за регистрация кандидатска листа в електронен вид в EXСEL формат, съгласно РЕШЕНИЕ № 2000-МИ/08.09.2015 на ЦИК.

Списъкът съдържа следните колони:

- номер по ред;

- ЕГН;

- собствено име, бащино име, фамилно име

- наименованието (абревиатурата) на партията или коалицията, заявила за регистрация съответната кандидатската листа или инициативен комитет, когато кандидатът е заявен за регистрация като независим;

- общината, където е заявен за регистрация кандидата;

- населеното място, където е заявен за регистрация кандидата (колоната се попълва само за кандидатите за кмет на кметство).

Крайният срок за приемане на документи за регистрация на кандидатски листи е 22 септември 2015г., 17:00 ч.

16.09.2015

Съобщение Заседание на ОИК-Ген.Тошево

Заседанието на ОИК-Ген.Тошево е насрочено за дата 16.09.2015 от 15:00 часа

15.09.2015

Съобщение Заседание на ОИК-Ген.Тошево

Днес 15.09.2015  от 15:00 часа е насрочено спешно заседание на ОИК-Ген.Тошево.

14.09.2015

Съобщение До всички ПП,КП,ИК,МК

До всички ПП,КП,ИК,МК във връзка със стартиране регистрация на кандидати за общински съветници,кмет на община,кмет на кметство е необходимо да представите следните документи:

 • Приложение №62-МИ Заявление съгласие от кандидат(по чл. 414,ал.1,т3 от ИК)
 • Приложение №63-МИ Декларация по чл.414,ал.1 т.5 от ИК.
 • Приложение№64-МИ Декларация от кандидати-български граждани за общински съветници и кметове.
 • Приложение №65-МИ Декларация от кандидати за общински съветници-граждани на друга държава членка на Европейския съюз.

Предложенията за кандидатите за общински съветници да бъдат на хартиен и електронен носител.В срок до 22.09.2015г.

14.09.2015

Съобщение НА ВНИМАНИЕТО НА ПАРТИИТЕ,МЕСТНИТЕ КОАЛИЦИИ,ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ

 ОИК-Генерал Тошево  указва на представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети,че при подаване на предложенията  за регистрация на кандидатски листи е необходимо да приложат и копие от личната карта или личния паспорт на всеки кандидат. След извършване на  проверката ОИК- Генерал Тошево връща на приносителя копията от документите за самоличност на кандидатите, включени в съответната кандидатска листа.

14.09.2015

Съобщение Заседание на ОИК-Ген.Тошево

Следващото заседание на ОИК-Ген.Тошево е насрочено за дата 18.09.2015 от 16:00часа

 

14.09.2015

Съобщение-ГОВОРИТЕЛ НА ОИК ГЕН.ТОШЕВО

На вниманието на всички медии за информация по отношение  работата на ОИК Генерал Тошево се обръщайте към Милена Петрова – зам. Председател  телефон за контакти:0882355431

13.09.2015

Съобщение Заседание на ОИК-Ген.Тошево

Следващото заседание на ОИК Ген.Тошево е на 14.09.2015 от 17:00часа.

13.09.2015

Съобщение

Крайната дата за регистация на партия,коалиция,местна коалиция или инициативен комитет на ОИК Ген.Тошево е 14.09.2015 до 18:00 часа.

12.09.2015

Заседание на ОИК-Ген.Тошево

Следващото заседание на ОИК Ген.Тошево е насрочено за дата 13.09.2015г от 13:00ч.

09.09.2015

Заседание на ОИК - Ген. Тошево

Следващото заседание на ОИК Ген. Тошево е насрочено за дата 11.09.2015г. от 14:00 ч. 

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 460/МИ / 23.01.2019

  относно: ПРЕКРАТЯВАНЕ ПЪЛНОМОЩИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК И ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗБРАН НА СЛЕДВАЩИЯ ОТ ЛИСТАТА.

 • № 459-МИ / 18.01.2019

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник обявяване на следващия в листата за избран.

 • № 458-МИ / 06.03.2018

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник.

всички решения